Minimera utsläppen av lustgas

Vissa människor lider av så pass stor tandläkarskräck att de måste ha speciell hjälp för att få sina tänder undersökta och behandlade. Det hör ofta ihop – skräcken för en tandläkare blir så pass stor att man ständigt bokar av sina kallelser och att man i och med detta får sämre munhälsa och tänder. Det är inte sällan en sådan person drabbas av allvarliga skador och sjukdomar som en följd av detta.

Man måste respektera tandläkarskräck då det handlar om – för vissa – om en fobi. På samma sätt som en person är livrädd för ormar eller spindlar så kan man också känna samma extrema obehag för en tandläkare. Med en tydlig skillnad: en tandläkare måste man besöka.

Många har lösningen i form av en lustgassedering. Lustgas är det vanligaste bedövningsmedlet så det handlar om förlossningar och många tandläkare erbjuder just detta då patienter med svår fobi ska undersökas/behandlas. Det är bra sett till att de bedövas från smärta och får ett slags rus i kroppen som gör dem glada (det heter lustgas av en anledning). Men, ur ett miljöperspektiv så är lustgas en ren katastrof.

N2O, som är beteckningen, är en aggressiv gas som har en enorm växthuseffekt. Ett kilo lustgas ger ifrån sig samma åverkan på miljön som 300 kilo koldioxid. En längre förlossning är alltså en gigantisk miljöbov; detta då lustgasen som en föderska andas ut är intakt och i samma rena form. Ett besök hos en tandläkare där lustgas erbjuds kan alltså göra gott för stunden – men in det långa loppet, för oss alla, är det rent ohållbart.

Lär av sjukhusen och rena lustgasen

Du som är tandläkare drivs av ett kall. På samma sätt som en läkare så vill du bota dina patienter. Lustgas är, så länge det inte presenteras ett likvärdigt alternativ, den lösning som kan hjälpa alla; även de som lider av tandläkarskräck. Du vill inte åsamka vår miljö någon skada, men samtidigt så vill du heller inte lämna patienter i sticket. Ett moment 22? Nej, inte om du börjar återvinna lustgasen.

Vid olika förlossningar i Stockholm så har man börjat utbilda föderskor innan man ger lustgas. Det handlar om att blåsa tillbaka lustgasen genom samma munstycke man andades in genom. Därefter åker gasen till en destruktionsanläggning (som krävs) och spjälkas till syrgas och kvävgas innan den släpps ut i atmosfären. Reningsgraden då ligger på över 90 %.

Vill du som tandläkare göra skillnad – för både de patienter som har fobi och för vår miljö – så är det kanske en sund idé att investera i en destruktionsanläggning och därefter lära dina patienter att andas rätt i syfte att minska utsläppen av lustgas.