Vi måste bygga mer hållbart för framtiden

När man läser anvisningar för att minska utsläpp av växthusgaser, inser man att man läser exakt samma anvisningar som man gjorde för trettio år sedan. Vi skulle inte slösa på energi. Under 1970-talet kom man på att släcka lamporna så fort vi lämnade ett rum. Vi skulle återvinna soporna och inte slänga tidningspapper, glas och aluminium hur som helst. Vi skulle minska förpackningarna, använda mindre energi till uppvärmning av värme och varmvatten och inte gödsla i samma mängder som förut. Men något måste väl ändå ha hänt sedan 1970-talet?

Mycket har faktiskt hänt på miljöområdet

Jo, faktiskt är det många saker som har förändrats sedan 1970-talet vad gäller miljön. Vi har aldrig haft så många bilmodeller som numera går på elektricitet. Samtliga större bilmärken har elbilar. Vi har minskat kollektiva bussars avgaser som numera går på etanol. Shanghai i Kina har gått över till helt elektriska bussar och taxibilar i miljonstaden. Många länder har vaknat inför det annalkande miljöhotet. Vi ser fler företag än någonsin som har anpassat sin verksamhet efter högt ställda krav och förväntningar.

Inom byggbranschen är man medveten om miljön

Till och med inom byggbranschen är man numera medveten om vilka material som är miljöförstörande och vilka som är miljövänliga. Vi som konsumenter har tvingat fram ett annat tänkande på företagen. Vi ser fler klädföretag som erbjuder miljövänliga och, eller ekologiska kläder, vi ser fler städföretag som enbart städar med miljövänliga rengöringsmedel. Vi ser byggföretag som har gjort miljövänliga val när de väljer byggmaterial. De kan ge rekommendationer som är mer miljöovänliga och som är mer långsiktiga och hållbara. Byggföretagen kan också välja att certifieras i enlighet med branschens egna kvalitetssystem BF9K. Själva kan de försöka hålla nere transporter och resor för att minska användningen av fossila bränslen.

Välj bara företag som är miljömedvetna

När du väljer byggföretag som du vill anlita är det inte bara offerter, och referenser som du bör fråga efter. Du kan även fråga efter miljöcertifiering och kvalitetscertifiering. Vi som konsumenter bör ställa högre krav på företagen, att de är mer miljömedvetna och väljer material som sätter så små avtryck på miljön som det bara är möjligt. Företagen kommer att inte att göra de förändringarna om inte vi som ska anlita dem, frågar efter. Det är först efter att vi ställer krav på dem som de kommer att ändra sig.

De miljömedvetna byggföretagen brukar man hitta i storstäderna. Många som bor i mindre städer och på landsbygden, brukar klaga på att trender och förändringar kommer dit först fyra, fem år efter att de först har kommit till Stockholm Göteborg eller Malmö. Om du är intresserad av ett av många byggföretag som är miljömedvetna och har certifierat sig efter BF9K och vill läsa mer om dem, kan du fortsätta läsa om dem på: https://www.byggföretagstockholm.com.