Miljömärkt el – från leverantören och i hemmet

miljömärkt el

Det blir allt viktigare att göra miljömedvetna val i vardagen. Det kan gälla allt från att handla ekologiskt odlade grönsaker, dra ner på bensinförbrukningen eller äta mindre kött. Någonting som blir allt mer viktigt är även att välja miljömärkt el. Idag finns det endast en giltig miljömärkning på el, Bra Miljöval, och den utfärdas av Naturskyddsföreningen. För att få märkningen krävs bland annat att elen endast kommer från förnybara källor och att leverantören tar hänsyn och har ett etablerat miljötänk som genomsyrar hela verksamheten.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är en av de tuffaste miljömärkningarna som finns. Med svåra kriterier som är till för att garantera att den el som företagen säljer produceras på ett hållbart sätt. Dessa tuffa krav gör att endast ett fåtal leverantörer kan leverera miljömärkt el på ett tillfredsställande sätt. Sidor som exempelvis https://alltid.se/om-oss/ kan hjälpa dig att surfa genom eldjungeln och hitta en leverantör som uppfyller såväl dina som Naturskyddsföreningens krav.

Förnybara källor

Miljömärkt el kommer främst från fyra källor – vattenkraft, vindkraft, solkraft och biokraft. Men det räcker inte alls att endast använda el från dessa källor för att få märkningen Bra Miljöval. När det kommer till vattenkraft krävs exempelvis att elproduktionen inte leder till torrläggning av några vattendrag samt att det skapas hållbara och pålitliga passager för att säkerställa fisk- och djurarters hälsa. Vindkraftverk ska placeras på ett sådant sätt att de inte stör det lokala fågel- och djurlivet och biokraft ska se till att bränslet kommer från hållbara avverkningar. För en fullständig genomgång av de krav som ställs för att få märkningen Bra Miljöval kan ni gå in på Naturskyddsföreningens hemsida.

Se över elen där hemma

Att välja miljömärkt el är en bra början för att få kontroll på sin elkonsumtion, ett annat är att göra en ordentlig genomgång av elinstallationer och apparater i bostaden. Vissa vitvaror kan till exempel vara stora eltjuvar och gamla elsystem drar onödigt mycket el. Kontakta en lokal elektriker som kan hjälpa dig med att se över dina system så att du med gott samvete kan säga att du gjort ditt bästa för att minska din negativa påverkan på miljön.