Vet mer om asfalt

Vet mer om asfalt

Vad består egentligen asfalt av? Hur mycket tillverkar vi i Sverige? Asfalt är kanske inte något som gemene man går runt och funderar på – men faktum är att det är en stor del av våra liv på ett eller annat sätt. Bor man i till exempel Stockholm är sannolikheten stor att man bara vistas […]

God bebyggd miljö

God bebyggd miljö

God bebyggd miljö är ett av de 16 nationella miljökvalitetsmålen som antogs av Sveriges riksdag 1999. Målen anger vilka kvaliteter miljön ska ha år 2020, som är det angivna målåret. Några av de andra miljökvalitetsmålen är begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, skyddande ozonskikt och levande sjöar och vattendrag. 2012 lämnade Naturvårdsverket in en utvärdering […]

Marksanering

Marksanering

Det finns mycket förorenad mark i Sverige. Restprodukter från gammal industriverksamhet och annan miljöfarlig aktivitet har lämnat spår som inte går bort med tiden, utan gifterna måste aktivt tas bort, saneras. Marksanering görs med biologisk behandling av jorden, med hjälp av speciella bakterier eller växter; mekanisk behandling, till exempel jordtvätt; eller kemiska metoder där man […]

Gammal sand räknas som avfall

Gammal sand räknas som avfall

Juridiska frågor är något som gemene man inte förknippar med miljön. Men miljörätten är ett växande område som tar allt mer plats på grund av det allt större miljömedvetandet. Här berättar om ett företag som ansågs vara anmälningspliktig för lagring av gatusand, som anses vara avfall. Det hela inträffade för några år sedan när Miljö- […]

Bergsprängning med miljön i fokus

Bergsprängning med miljön i fokus

Bergsprängning är en mycket effektiv metod om man vill genomföra stora bergschaktningsarbeten på kort tid. Vid vägbyggen, husbyggen och givetvis nya tunnelprojekt så spelar bergsprängning en stor roll, inte minst i Stockholm. Huvudstaden växer i en rasande takt och behovet av nya bostäder, offentliga inrättningar och infrastruktur är till synes oändligt. Många smarta alternativ Men […]

Grön energi för en bättre framtid

Grön energi för en bättre framtid

Att vår miljö blir allt sämre är ett faktum och en realitet som vi snabbt måste ändra innan det är för sent. Detta gäller inte enbart på högsta politiska nivå – nej, i den här frågan har vi alla ett ansvar. Det som sker i dagsläget är att de största staterna – Ryssland, Kina och […]

Minska energi- och varmvattenförbrukningen för att skona plånbok och miljö på samma gång

Minska energi- och varmvattenförbrukningen för att skona plånbok och miljö på samma gång

Att spara pengar och att vara klimatsmart går ofta hand i hand, även om uppfattningen kring det ibland kan vara det motsatta. När det kommer till att vara klimatsmart handlar det dock ofta om att helt enkelt minska energiförbrukningen så gott det går. Med minskad energiförbrukning följer också lägre kostnader för energin. Det finns många […]

Gröna IT-tips för arbetsplatsen

Gröna IT-tips för arbetsplatsen

Att göra miljömedvetna val i varje steg är bland den största utmaningen för dagens företag och organisationer. Likväl när det kommer till dokumenthantering och kontorsmaskiner. Det finns en hel del att tänka på, till exempel att stänga av alla apparater när de inte används. Det bästa är att stänga av de helt eftersom apparater i […]

Se radonvärden på bostäder i Stockholm

Se radonvärden på bostäder i Stockholm

Vet du när senaste radonmätningen genomfördes i det hyreshus du bor i? Eller har du tankar på att flytta till en bostadsrätt och vill veta radonnivåerna innan du lägger ett bud? Via Stockholm.se går det att se alla tester och de värden som dessa visade. Här publiceras nämligen samtliga tester på radonmätningar som genomförts på […]