Bergsprängning med miljön i fokus

Bergsprängning är en mycket effektiv metod om man vill genomföra stora bergschaktningsarbeten på kort tid. Vid vägbyggen, husbyggen och givetvis nya tunnelprojekt så spelar bergsprängning en stor roll, inte minst i Stockholm. Huvudstaden växer i en rasande takt och behovet av nya bostäder, offentliga inrättningar och infrastruktur är till synes oändligt.

Många smarta alternativ

Men det finns andra effektiva och smarta alternativ till bergsprängning i Stockholm. Här berättar vi mer om några skonsamma metoder som är under utveckling, bland annat vajersågning.
Gemensamt för dessa alternativa metoder till bergsprängning är att de minskar och i vissa falla till och med helt tar bort vissa av de problem som förknippas med traditionell bergsprängning. Buller, tryckvågor, starka vibrationer, kast , kraftig damning och utsläpp av olika miljöovänliga ämnen.
Det finns dock stora fördelar med traditionell bergsprängning, som dessutom har blivit betydligt mer miljövänlig och skonsam än tidigare. Exempelvis fungerar den traditionella bergsprängningen med dynamit och andra sprängmetoder bäst om man vill utföra stora bergschaktningar. Dessutom blir tidsåtgången och kostnaden mindre i de flesta fall.

En dyrare metod som kan löna sig

Dock kan en modernare, och dyrare, metod för berguttaget löna sig i vissa fall. Det är då för att man tvingas genomföra mindre efterarbeten som exempelvis rensning och injektioner av sprickor i berget.
En annan stor fördel med att använda alternativa metoder är regelverket. Bergsprängning är omgärdat av ett stort och svårgenomträngligt regelverk, något som man slipper om man använder alternativa metoder. Men trots detta går det absolut inte att slarva, även med andra metoder är det av största vikt att arbetet utförs av kompetenta och välutbildade personer.
Det är framförallt vid speciella projekt som alternativa metoder till bergsprängning blir användbara. Det kan handla om arbeten som ska utföras nära bebyggelse eller i känsliga miljöer. Trånga utrymmen där det inte är möjligt att genomföra en bergsprängning är också passande för alternativa metoder.
Bland de nya metoderna är vajersågning en av de mer intressanta. Mycket bra att använda på platser där bergsprängning inte fungerar. Resultatet av vajersågning är en slät yta som man inte behöver efterarbeta i någon större utsträckning. Ett snyggare utseende är ett annat plus.

Diamantvajer skär igenom berget

Hur fungerar då metoden? En diamantklädd stålvajer dras runt materialet som ska sågas. Sedan sliter man bort bitar av berget. Man kan även borra hål för att begränsa ytan som ska sågas.
Den stora fördelen med metoden är att den är i stort sett vibrationsfri och dessutom ljudlös. Dessutom är det mindre behov av rensning och förankring av schaktytor eftersom ytorna blir släta. Nackdelarna med vajersågning är kostnaden och tidsåtgången.