Hur ett tydligt ledarskap kan förändra

Hur ett tydligt ledarskap kan förändra

Vi har egentligen alla nycklar för att skapa en bättre värld. Med detta menar vi att alla frågor som ställs gällande vårt klimathot har svar och att det hela handlar om att skapa en förändring. Det är också det som är den svåra och det obekväma. För att få flygandet att minska, för att få […]